اطلاعیه ۳۹ (Phonics 7A پایه ی اول)

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۱۸کتابPhonics 7A به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.

سپاس
دپارتمان زبان