گزارش سه ماهه اول پایه پیش دبستان
مهارت خودآگاهی اولین و زیربنایی ترین مهارت از سری ده‌گانه مهارتهای زندگی می باشد.
تحقیقات بیشماری نشان داده است که مهارت خودآگاهی نقش مهمی در سلامت و بهداشت روان ما دارد. مهارت خودآگاهی مانند سپری می ماند که ما را در برابر آسیب های روانی اجتماعی در امان می دارد علاوه بر این کسب مهارت خودآگاهی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی و اجتماعی می باشد.افرادی که دارای مهارت خودآگاهی می باشند خود را به عنوان یک فرد توانا، با کفایت، دوست‌داشتنی، منحصر به فرد و با ارزش می دانند.
درجلسات اول بازی‌هایی برای آشنایی نوآموزان با یکدیگر داشته ایم. جلساتی را برای آشنایی بیشتر با کادر مدرسه و کسانی که نو آموزان با آنها برخورد داشته اند گذاشته شد.
برای مهارت خودآگاهی ابتدا از ویژگی‌های جسمانی شروع کردیم شناخت ویژگی‌های اعضای بدن و همچنین شناخت مختصری از اعضای داخلی بدن مثل: ریه، قلب و….
برای مهارت خودآگاهی کاربرگ هایی با موضوع های: من یک فرد با ارزش هستم، من رشد می کنم، هیچ کسی مثل من نیست و شناخت ویژگی های خود استفاده شده است برای خود آگاهی بیشتر بازی خبرنگار با میکروفون با نوآموزان عزیز انجام شد.
مراقبت از بدن احترام به خود یکی از مسائل مهم مطرح شده در کلاس می باشد که برای ایجاد نگرش احترام و قدردانی از خود در نوآموزان انجام شد.
درس های قبل برای فراهم کردن زمینه ای برای نشان دادن اهمیت خود می‌باشد. این که ما انسان ها به خاطر ویژگی های خاصی که داریم اعم از خصوصیات فیزیکی مثل رنگ چشم، رنگ مو از خواسته ها، علائق، نیازها، توانایی ها و نوع تفکر خاص از همدیگر متفاوت هستیم و همین ویژگی ها و تفاوت ها ما را منحصر بفرد می‌سازد.
مهارت همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند تا بتواند انسان های دیگر را وقتی با او بسیار متفاوت هستند نیز بپذیرد و به آنها احترام بگذارد برای اینکه فرد بتواند به دیگران احترام بگذارد ابتدا باید به سطح مناسبی از آگاهی و احترام به خود رسیده باشد آن فرد می‌تواند دیگری را به عنوان فردی ارزشمند بپزیرد زمانی که معتقد به ارزشمندی خود باشد.
محبت به خود و دیگران در مهارت همدلی با نامشان بررسی شد و کارت هایی با موضوع چگونه خود را جای دیگران بگذارم و به آنها احترام بگذارم به نوآموزان داده شد.