مهارت های زندگی کار شده در سه ماه مهر، آبان و آذر

مهارت خودآگاهی پایه ای ترین مهارت زندگی است خودآگاهی یعنی شناختن توانایی‌ها ناتوانی ها حالت های هیجانی خانواده و فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم شناخت این هیجان به دانش آموزان کمک می کنند خودشان را دست کم نگیرن تفاوت های خودشان را با دیگران در نظر بگیرند و برای آینده چشم اندازی متناسب با ویژگی های خود داشته باشند

مهارت همدلی: یعنی توانایی گذاشتن خود به جای دیگران و دیدن جهان از چشم دیگران. این مهارت به دانش آموزان کمک می کند هنگام مشکلات، دوستانشان را درک کنند و افراد متفاوت با خودشان را بپذیرند. همدلی پایه ای ترین مهارت ارتباطی است

مهارت ارتباط موثر: ارتباط چیزی بیشتر از گفت و شنود است هرگاه ما پیامی از کلام گرفته تا علامت را با هر وسیله ای از تلویزیون و رادیو و حتی بدنمان گرفته تا کلمات به گیرنده می‌رسانیم و از او بازخورد میگیریم، ارتباط شکل گرفته است. مهارت ارتباط موثر به این معناست که ما بهتر است چه پیامی را به چه وسیله ای در چه زمان و مکانی به چه کسی برسانیم این مهارت به بچه ها کمک می کند به شیوه‌ی سازگارانه و سالمتری با دیگران ارتباط برقرار کنند.