اردو پایه پنجم

دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ یک روز خیلی شاد و پرخاطره برای دخترهای زیبای ما در پایه پنجم بود .جای همگی خالی رفته بودیم اردو باغ علم وکتاب آخر هم مهمون مدرسه ناهار رفتیم رستوران .