اردو پایه سوم

میریم اردو     به چه نیکو

برگزاری اردو علمی و تفریحی دخترهای زیبای پایه سوم در روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷فرهنگسرای بهمن .