کتابخانه دیجیتالی سلام منان

مزایای کتابخانه های دیجیتالی

کتابخانه دیجیتالی دارای امتیازات متعددی است، نیاز به فضای کم، امکان بازیابی و ذخیره اطلاعات، سهولت استفاده در همه جای دنیا از جمله آن است. شاید بزرگترین مزیت کتاب های دیجیتالی نسبت به کتاب های چاپی، حجم و قابلیت حمل آنهاست. حجم و وزن کتاب ها مانع از این هستند که شما همواره چندین کتاب را به همراه داشته باشید تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنید. اما با ساخت حافظه های کوچک و پرظرفیت، این امکان برای شما فراهم است که تعداد بسیار زیادی از کتاب های الکترونیکی را همیشه با خود حمل کنید. این که بتوانید متن تمام کتاب های کتابخانه ملی و حتی بیشتر از آن را در حافظه کوچکی که به حلقه جاسوئیچی شما متصل است، همواره به همراه داشته باشید به هیچ عنوان اغراق آمیز نیست.