سخن مسئول پایه (طریقه ی ملاقات با معلم های پایه اول)

با سلام خدمت شما  اولیای عزیز ،  نظارت شما خوبان در امور تحصیلی دانش آموزان موجب پیشرفت دختران گلمان است ، جهت ملاقات با معلم های پایه اول در زمینه آموزشی می توانید پس از هماهنگی و با تعیین وقت قبلی  از مسئول پایه در مدرسه حضور به هم رسانید و در جریان وضع تحصیلی فرزندتان قرار گیرید.