تعریف آب سالم

 

 

 

تعریف آب سالم و تصفیه شده(بی رنگ،بی بو،بی مزه)
🔴موارد استفاده آب توضیح داده شود
🔴صرفه جویی یعنی چه و اگر آب نباشد چه می شود؟!
🔴انجام آزمایش آب شور آب سالم با تخم مرغ وتفاوت آن ها با هم.آب شور سنگین تر است و تخم مرغ زیر آب قرار می گیرد ولی در آب سالم به روی آب غوطه ور است.