برگزاری مسابقات روزنامه دیواری ویژه ی ایام دهه ی فجر