نمایشگاه پروژه ای

مراسم افتتاحیه نمایشگاه پروژه ای با حضور اعضای انجمن