اطلاعیه ۳۶ ( کارنامه ترمیک – ترم ۴ ) پیش دبستان Phonics 4

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز شنبه مورخ ٩۶/١٢/٠۵ کارنامه ی ترمیک ( ترم ۴) سطح:

?Phonics 4?

به همراه کتابPhonics 5 به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.

بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ۳۵ ( کتاب داستان – My Family ) پایه اول Phonics 6

اطلاعیه ۳۴ ( کتاب داستان – On Safari ) پایه پیش دبستان و اول Phonics 7

اطلاعیه ۳۳ ( کارنامه ترمیک – ترم ۳ ) F&F 5,6

درود و مهر
احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز چهارشنبه مورخ ٩۶/١١/۲۵ کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح:

F&F 5,6

به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.
بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ۳۲ ( کارنامه ترمیک – ترم ۳ ) F&F 1,2,3,4

درود و مهر
احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز دوشنبه مورخ ٩۶/١١/۲۳ کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح:

F&F 1,2,3,4

به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.
بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ٣١ ( کتاب داستان Baby Animals ) پیش دبستان Phonics 4

اطلاعیه ٣٠ ( کتاب هاى Phonics 4B ) پیش دبستان

درود و مهر
ولى گرامى، احتراما به استحضار مى رسانیم، امروز چهارشنبه مورخ ٩۶/١١/١١ کتاب Phonics 4B تحویل زبان آموزان عزیز گردید.
سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ٢٩ ( کارنامه ترمیک ) PET ترم ٣

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز شنبه مورخ ٩۶/١١/٠٧ کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣ ) سطح:

‏?PET?

به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.
بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ۲۸ ( YLE 2017 )

درود و مهر
احتراما به استحضار مى رسانیم، مراسم تقدیر از زبان آموزان پایه هاى سوم تا ششم که موفق به اخذ مدارک بین المللى از دانشکده Cambridge گردیدند، روز چهارشنبه مورخ ٩۶/١١/۴ برگزار شد.
به امید موفقیت هاى روز افزون براى زبان آموزان نازنین.
سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ٢٧ ( کارنامه ترمیک ) Phonics 6 پیش دبستان


درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز چهار شمبه مورخ ٩۶/١١/۴ کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣ ) سطح:

‏?Phonics 6?

به همراه کتاب Phonics 7 به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.

بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان