اطلاعیه ٢۶ ( کارنامه ترمیک ) Phonics 6 پایه اول

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز سه شنبه مورخ ٩۶/١١/٣ کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣ ) سطح:

‏?Phonics 6?

به همراه کتاب Phonics 7 به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.

بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ٢۵ ( کارنامه ترمیک ) Phonics 4 پایه اول

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز چهارشنبه مورخ ٩۶/١٠/٢٧ کارنامه ی ترمیک ( ترم ۴) سطح:

‏Phonics 4

به همراه کتاب Phonics 5 به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.

بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ٢۴ ( Story Book )

درود و مهر
احتراما به استحضار مى رسانیم، امروز شنبه مورخ ٩۶/١٠/٢٣ ، کتاب هاى داستانى، تحویل زبان آموزان عزیز گردید.
هدف از ارائه این کتب داستانى، تقویت مهارت هاى خواندن، درک مطلب، نوشتارى و گفتارى مى باشد.
شایان ذکر است، استفاده از دیکشنرى متناسب با سطح زبان آموز، نقش بسزایى در درک بهتر مفاهیم کتاب هاى مذکور خواهد داشت.
امید است ، با نظارت و همراهى شما ولى گرامى، بیش از پیش شاهد پیشرفت زبان آموزان نازنینمان باشیم .
سپاس
دپارتمان زبان

اطلاعیه ٢٣ ( کارنامه ترمیک SOLUTIONS ) ترم ٢

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ کارنامه ی ترمیک ( ترم ۲) سطح :

SOLUTIONS

به زبان آموز عزیز تحویل گردید .

بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس

دپارتمان زبان

اطلاعیه ۲۱ ( کارنامه ترمیک ) ترم ۳ پیش دبستان Phonics 3

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز  چهار شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ کارنامه ی ترمیک ( ترم ۳سطح

Phonics 3  

به زبان آموزان عزیز پیش دبستان تحویل گردید.

همچنین آموزش Phonics 4 آغاز و کتاب مربوط به این سطح تحویل این عزیزان داده شد.
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان

اطلاعیه ۲۰ ( کارنامه ترمیک F&F 1 ) ترم ۲

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ کارنامه ی ترمیک ( ترم ۲) سطوح :

F&F 1 

به زبان آموز عزیز تحویل گردید .

 بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس

دپارتمان زبان

اطلاعیه ۱۸ ( کارنامه ترمیک ) ترم ۲ پایه ی اولPhonics 5

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز  یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ کارنامه ی ترمیک (ترم ۲سطح

:Phonics5 

به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.

همچنین آموزش Phonics 6 آغاز و کتاب مربوط به این سطح تحویل این عزیزان داده شد.

***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان

اطلاعیه ۱۷

درود و مهر

نظر به نزدیک شدن به زادروز حضرت مسیح (ع) و ایام کریسمس، امروز ۱۱ آذرماه اشعاری متناسب با سطوح زبان آموزان تحویل ایشان گردید. هدف از ارائه و آموزش این سرودها، آشنا نمودن این عزیزان با مراسم مذهبی ملل دیگر می باشد. لذا به منظور آشنایی شما عزیزان با موارد مذکور، فایل های تصویری و متون آنها از طریق کانال در اختیار شما نیز قرار خواهد گرفت. 

امید است با همراهی شما عزیزان در منزل، اهداف فوق الذکر تامین گردد.

با سپاس

دپارتمان زبان مجموعه مدارس ابتدایی سلام

اطلاعیه ۱۶( کارنامه ترمیک ) ترم ۲ پیش دبستانPhonics 2

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز  چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۸ کارنامه ی ترمیک ( ترم ۲سطح

Phonics 2   

به زبان آموزان عزیز پیش دبستان تحویل گردید.

همچنین آموزش Phonics 3 آغاز و کتاب مربوط به این سطح تحویل این عزیزان داده شد.

***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان