گزارش سه ماه مهر،آبان و آذر پایه ششم

پایه ششم

خودآگاهی: در ابتدا فعالیت من را پیدا کنید در کلاس انجام شد که در آن دانش آموزان ۵ ویژگی خود را در آن نوشتند و در یک صندوق گذاشتند ویک دانش آموزانتخاب شد و یک برگه را انتخاب کرد و ویژگی هایی که در آن نوشته شده بود را می خواند  باید حدس می زد این ویژگی ها مربوط به کدام دانش آموز است؟  در این فعالیت بسیاری از دانش آموزان متوجه شدند که با ویژگی‌هایی که خود را معرفی کرده بودند دانش آموزان دیگر نمی توانستند آنها را بشناسد، پس مشخص می شد که در شناسایی ویژگی های مثبت و منفی خود باید کار بیشتری انجام دهند.

جدول توانایی ها و دایره هایی که مربوط به ویژگی های مختلف درسی، ورزشی و اجتماعی بود را دانش آموزان تکمیل کردند.

داستان لوبیای سحرآمیز در کلاس گفته شد، در رابطه با احترام به ویژگی های مختلف همدیگر صحبت کردند، که چگونه می توانند ویژگی های مثبت و منفی خود را بپذیرند.

همدلی کردن: در مهارت همدلی ابتدا باید افراد بتوانند احساسات مختلف را بشناسند که با دانش آموزان در رابطه با احساسات مختلف بحث و بررسی صورت گرفت.

ابتدا داستان برادر مزاحم گفته شد دانش آموزان به گروه های مختلف تقسیم شدند هر گروه داستان مورد نظر را اجرا کردند.

فعالیت یک نقاشی و دو نقاش برای دانش آموزان اجرا شد که در آن از آنها خواسته شد بدون اینکه با هم حرف بزنند ، تصمیم بگیرند موضوع نقاشی چه باشد هر کدام از گوشه ای از کاغذ سفید شروع کنند و برای خودشان یک نقاشی بکشند در جلسه بعد همان برگه را پشت و رو کردند و بدون اینکه با هم حرف بزنند با هم یک نقاشی کشیدند که باید درآن هر کدام از آنها یک خط بکشند و بگذار نفر بعدی یک خط به آن نقاشی اضافه کند، پس باید بفهمند در فکر طرف مقابلش چه می گذرد تا بتوانند نقاشی او را کامل کند از آنها پرسیده شد که کدام نقاشی همدلانه تر بوده است؟ که به نتیجه برسند که یک رابطه خوب شبیه یک نقاشی همدلانه تر است.

در فعالیت از دریچه چشم دیگران دانش آموزان خود را در موقعیت هایی قرار دادند و از آنها خواسته شد که خود را در موقعیت دو طرف ماجرا قرار دهد و دیدگاه خود را طبق آن توضیح دهند.

ارتباط موثر:  داستان تپل مهربان  برای دانش آموزان خوانده شد و یکی از موقعیت های داستان را نقاشی کشیدند و در رابطه با موضوع داستان صحبت کردند.

بازی نردبان دوستی در کلاس اجرا شد در رابطه با مفاهیم دوست یابی، دوست خوب بودن، صحبت شد در نهایت کاربرگ یک دوستی خوب یک دوستی بد را دانش آموزان انجام دادند.

گزارش سه ماه مهر،آبان و آذر پایه پنجم

پایه پنجم

مهارت خودآگاهی: برای درک دانش آموزان عزیز از تفاوت های فردی داستان جعبه اسباب بازی برای آنها گفته شد. دانش آموزان طبق داستان و نتایج گرفته شده از آن، نمایشی را طراحی و برای دانش آموزان دیگر اجرا کردند و به بحث و بررسی پرداختند.

در فعالیت آینده ات را نقاشی کن پیش‌بینی از توانایی‌های خود داشتند و آن را به تصویر کشیدند.

برای نشان دادن تفاوتهای ظاهری و همچنین تفاوت هایی که از نظر اخلاقی و رفتاری در انسان ها وجود دارد به فعالیت به کی شبیه ترم پرداخته شد و دانش آموزان با یکدیگر در رابطه با نتایج حاصل شده صحبت کردند.

همدلی کردن : در رابطه با احساسات مختلف در کلاس بحث و بررسی صورت گرفت دانش آموزان با احساسات مختلف آشنا شدند، آن را اجرا کردند و پانتومیم احساسات را انجام دادند و احساسات مختلف را به تصویر کشیدند. در نهایت داستان احساس ناهید در کلاس گفته شد و دانش آموزان عزیز طبق داستان نمایشی طراحی کردند و آن را به تصویر کشیدند و در آن به تمرین همدلی کردن پرداختند.

برای همدلی کردن کتاب بر فراز ابرها در کلاس خوانده شد که به اهمیت بخشش در زندگی افراد کتاب تاکید شده است.

ارتباط موثر: کلاس با داستان روزنامه ما شروع شد و در آن دانش آموزان در رابطه با کار گروهی به بحث گروهی پرداختند. برای تمرین کار گروهی فعالیت با این کلمه ها نمایش بساز انجام شد  که کلمات بی ربط گفته شده، دانش آموزان به گروه‌های ۶ نفره تقسیم شدند و با این کلمات سعی کردند نمایشی طراحی و اجرا کنند که در آن باز هم کار گروهی تمرین شد.

برای تمرین کار گروهی فعالیت با هم یک کلاس میسازیم انجام شده که در این فعالیت دانش آموزان عزیز با استفاده از مقوا و کاغذ کلاس درس خود را آنطور که می خواهند و به سلیقه خود طراحی و ماکتی از کلاس خود درست کردند.

گزارش مهر، آبان و آذر پایه سوم

پایه سوم

مهارت خودآگاهی: دانش آموزان در رابطه با تفاوت های فردی خود و دیگران فکر کرده و راجع به آن صحبت کردند و فعالیت پرچم من انجام شد که هر دانش آموز برای خود یک پرچم درست کرده است که نشان دهنده علاقه مندی ها، توانایی ها، سرگرمی ها،خصوصیات فردی و تفاوت هایی که با دیگران دارند را نشان داده‌اند.

فعالیت بعدی ساختن مکعب بوده است که مطابق با سرفصل کلاس درسی آنها که یاد گرفتن مکعب بوده است دانش آموزان عزیز هم مکعبی در مورد خود طراحی و درست کردند که در آن ویژگی های فردی خود را نمایش دادند.

فعالیت بعدی گفتن داستان خانه ای در برج بوده است.  دانش آموزان به گروه های مختلفی تقسیم شدند و این نمایش را اجرا کرده و در رابطه با نتیجه گیری از داستان با یکدیگر صحبت کردند.

مهارت همدلی: داستان دوست غمگین من به دانش آموزان گفته شد و دانش آموزان در رابطه با آنچه متوجه شده بودند یک نقاشی کشیدند.

دانش آموزان درفعالیت اگر نابینا باشی شرکت کردند چشم های خود را بستند و به نمایش دوستانشان دقت کردند بدون اینکه از حس بینایی استفاده کنند و دوباره نمایش اجرا شد و با استفاده از حس بینایی و نهایتاً با استفاده از مهارت همدلی نظر خود را در رابطه با کسانی که احساس بینایی ندارند گفتند.

در کاربرگ به جای همه زندگی کن خود را جای مادر، پدر، همکلاسی و معلم گذاشته و با آنها در جملات مربوط همدلی کردند.

مهارت ارتباط موثر:کتاب پاستیل های ضد قلدری در کلاس خوانده شد و دانش آموزان در رابطه با چگونگی ارتباط با افراد زورگو و قلدر راهکارهایی را یاد گرفتند و در رابطه با آن صحبت کرده و نهایتا نقاشی از آنچه که یاد گرفته بودند را کشیدند.

گزارش مهر، آبان و آذر پایه دوم

پایه دوم

در مهارت خودآگاهی ابتدا داستان قهرمان می‌شود برای دانش‌آموزان گفته شد و دانش آموزان نمایش طراحی کردند و در رابطه با این داستان آن را اجرا کردند و نتایج خود را در این داستان مطرح کردند. در رابطه با اینکه انسان ها نقاط ضعف و نقاط قوت مخصوص به خودشان را دارند در کلاس صحبت شد و دانش آموزان پرچمی را طراحی کردند که در آن خصوصیات و علاقه مندی های خود را نوشتند این پرچم مخصوص به خودشان شد.

فعالیت بعدی فعالیت کتاب من بود که دانش آموزان در در رابطه با خصوصیات خودشان کتابی تهیه کردند که به سوالات مختلفی در آن کتاب پاسخ داده بودند و این کتاب مخصوص به معرفی کردن خودشان بود.

همدلی کردن: داستان کاکتوس غمگین برایشان گفته شد و دانش آموزان نمایشی طراحی کردند مبنی بر این داستان و آن را اجرا کردند که در آن همدلی کردن را کاملا توضیح و اجرا کردند از آنچه نتیجه گرفته بودند نقاشی کشیدند.

چون همدلی کردن یعنی خود را جای دیگری قرار دادن دانش آموزان هر کدام برای خود عینکی تهیه کردند که با زدن آن عینک یعنی توانایی پیدا کردن همدلی با دوست شان که دچار مشکل شده اند. نهایتاً هرکدام غمگین‌ترین ماجرایی که چند روز اخیر برایشان پیش آمده بود را انتخاب و اجرا کردند و دوستشان با آنها همدلی کرد. درباره راهکارهای همدلی کردن مناسب با دانش آموزان بحث و بررسی صورت گرفت.

رابطه بدون حرف زدن ابتدا داستانی در رابطه با وقتی که حرف نمیزنی در کلاس گفته شد و در رابطه با آن بحث و بررسی کردیم که چگونه افراد بدون اینکه صحبت کنند می‌توانند منظور و احساس خود را برساند در پانتومیم احوالپرسی دانش‌آموزان بدون صحبت کردن با یکدیگر روبرو شده و احوالپرسی کردند.

کتاب پاستیل های ضد قلدری در کلاس خوانده شد و دانش آموزان در رابطه با چگونگی ارتباط با افراد زورگو و قلدر راهکارهایی را یاد گرفتند و در رابطه با آن صحبت کرده و نهایتا نقاشی از آنچه که یاد گرفته بودند را کشیدند.

گزارش مهر، آبان و آذر پایه اول

پایه اول

مهارت خودآگاهی: پیدا کردن نقاط قوت و ضعف

کلاس با داستان تو چه دوست داری شروع شد شخصیت داستان علاقمندیهایی دارد، بچه ها با علاقمندی های او آشنا شدند و در فعالیت بعدی نقاشی از خود کشیدند که در این نقاشی هرکدام توضیح دادند که چه چیزهایی را دوست دارند و چه چیزهایی را دوست ندارد. در کتاب مهارت های پایه اول شخصیتی به نام توپولو وجود دارد بچه ها با این شخصیت همزاد پنداری می‌کنند. فعالیتی از علاقمندی های توپولو گذاشته شده بود که بچه ها علاقه مندی های خود را در این کاربرگ گفتند.

همدلی کردن: کلاس با داستان همه گاهی دست گل به آب می دهند شروع شد شخصیت این داستان اشتباهاتی را انجام میدهد که انتظار همدلی کردن از اعضای خانواده را داشت و دانش آموزان عزیز داستان‌هایی را طراحی کردند و نمایش دادند که در آن نیازهایشان به همدلی را بازگو کردند و دوستان آنها با بچه ها همدلی می کردند. فعالیت طراحی شده به نام توپولو غمگین است که به دلیل گم شدن مداد شروع به گریه کردن می کند دراین جا دانش آموزان یاد می‌گیرند که چگونه با دوست شان همدلی کنند.

ارتباط موثر: کلاس با کتابی به نام دست برای زدن نیست شروع شد که کتاب خوانده شد و دانش آموزان هم نمایش راجع به این کتاب را اجرا کردند و هم نقاشی هایی را کشیدند در این کتاب یاد گرفتند که با دست چه کارهایی را می توان انجام داد و چه کارهایی را نباید انجام دهند. فعالیتی طراحی شد به نام نگاه کن سرت را تکان بده وتکرار کن. برای اینکه دانش آموزان عزیز گوش دادن موثر را یاد بگیرد که چگونه می توانند به حرف دوستانشان گوش کنند و سر تکان دهند و جملات آنها را تکرار کند تا دقیقا یاد بگیرند چگونه باید هنر گوش دادن را داشته باشند.

مهارت های زندگی کار شده در سه ماه مهر، آبان و آذر

مهارت خودآگاهی پایه ای ترین مهارت زندگی است خودآگاهی یعنی شناختن توانایی‌ها ناتوانی ها حالت های هیجانی خانواده و فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم شناخت این هیجان به دانش آموزان کمک می کنند خودشان را دست کم نگیرن تفاوت های خودشان را با دیگران در نظر بگیرند و برای آینده چشم اندازی متناسب با ویژگی های خود داشته باشند

مهارت همدلی: یعنی توانایی گذاشتن خود به جای دیگران و دیدن جهان از چشم دیگران. این مهارت به دانش آموزان کمک می کند هنگام مشکلات، دوستانشان را درک کنند و افراد متفاوت با خودشان را بپذیرند. همدلی پایه ای ترین مهارت ارتباطی است

مهارت ارتباط موثر: ارتباط چیزی بیشتر از گفت و شنود است هرگاه ما پیامی از کلام گرفته تا علامت را با هر وسیله ای از تلویزیون و رادیو و حتی بدنمان گرفته تا کلمات به گیرنده می‌رسانیم و از او بازخورد میگیریم، ارتباط شکل گرفته است. مهارت ارتباط موثر به این معناست که ما بهتر است چه پیامی را به چه وسیله ای در چه زمان و مکانی به چه کسی برسانیم این مهارت به بچه ها کمک می کند به شیوه‌ی سازگارانه و سالمتری با دیگران ارتباط برقرار کنند.

گزارش سه ماهه اول پایه پیش دبستان
مهارت خودآگاهی اولین و زیربنایی ترین مهارت از سری ده‌گانه مهارتهای زندگی می باشد.
تحقیقات بیشماری نشان داده است که مهارت خودآگاهی نقش مهمی در سلامت و بهداشت روان ما دارد. مهارت خودآگاهی مانند سپری می ماند که ما را در برابر آسیب های روانی اجتماعی در امان می دارد علاوه بر این کسب مهارت خودآگاهی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی و اجتماعی می باشد.افرادی که دارای مهارت خودآگاهی می باشند خود را به عنوان یک فرد توانا، با کفایت، دوست‌داشتنی، منحصر به فرد و با ارزش می دانند.
درجلسات اول بازی‌هایی برای آشنایی نوآموزان با یکدیگر داشته ایم. جلساتی را برای آشنایی بیشتر با کادر مدرسه و کسانی که نو آموزان با آنها برخورد داشته اند گذاشته شد.
برای مهارت خودآگاهی ابتدا از ویژگی‌های جسمانی شروع کردیم شناخت ویژگی‌های اعضای بدن و همچنین شناخت مختصری از اعضای داخلی بدن مثل: ریه، قلب و….
برای مهارت خودآگاهی کاربرگ هایی با موضوع های: من یک فرد با ارزش هستم، من رشد می کنم، هیچ کسی مثل من نیست و شناخت ویژگی های خود استفاده شده است برای خود آگاهی بیشتر بازی خبرنگار با میکروفون با نوآموزان عزیز انجام شد.
مراقبت از بدن احترام به خود یکی از مسائل مهم مطرح شده در کلاس می باشد که برای ایجاد نگرش احترام و قدردانی از خود در نوآموزان انجام شد.
درس های قبل برای فراهم کردن زمینه ای برای نشان دادن اهمیت خود می‌باشد. این که ما انسان ها به خاطر ویژگی های خاصی که داریم اعم از خصوصیات فیزیکی مثل رنگ چشم، رنگ مو از خواسته ها، علائق، نیازها، توانایی ها و نوع تفکر خاص از همدیگر متفاوت هستیم و همین ویژگی ها و تفاوت ها ما را منحصر بفرد می‌سازد.
مهارت همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند تا بتواند انسان های دیگر را وقتی با او بسیار متفاوت هستند نیز بپذیرد و به آنها احترام بگذارد برای اینکه فرد بتواند به دیگران احترام بگذارد ابتدا باید به سطح مناسبی از آگاهی و احترام به خود رسیده باشد آن فرد می‌تواند دیگری را به عنوان فردی ارزشمند بپزیرد زمانی که معتقد به ارزشمندی خود باشد.
محبت به خود و دیگران در مهارت همدلی با نامشان بررسی شد و کارت هایی با موضوع چگونه خود را جای دیگران بگذارم و به آنها احترام بگذارم به نوآموزان داده شد.

شغل مهم فرزند پروری

معلمان مشاوران و مربیان مهدهای کودک سال‌ها آموزش می بینند تا بتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند برخی مردم می گویند این عقیده که والدین احتیاج به تعلیم و تربیت دارند تا پدر یا مادر بهترین شود هنوز گسترش نیافته است اما این ادعا واقعیت ندارد و جامعه به طور روز افزون بر کار والدین ارج و اعتبار می‌گذارد زیرا والدین مهمترین افراد زندگی کودکان هستند شما برای پرورش فرزندتان راه های زیادی در پیش دارید هر راهی را که انتخاب کنید مهمترین کار این است که تلاش های فرزند پروری را که به این شهر است به خاطر داشته باشید.

  • پرورش فرزندی که شاد، سلامت، مطمئن به خود، همیار و مسئول باشد.
  • ایجاد ارتباط قوی و طولانی مدت با فرزند.
  • کمک به فرزند برای بزرگسال مسئول شدن.
  • پرورش فرزندی که دوست داشتنی باشد و دیگران را دوست بدارد.

نکات مهم در مورد تحسین ها:

رفتار کودک را تحسین کنیم نه شخصیت او را: به طور مثال به جای گفتن چه دختر خوبی بگوییم من طرز حرف زدنت را دوست دارم.

از تحسین های ویژه استفاده کنیم: هر چه تحسین های شما اختصاصی تر باشد کودک درست بودن کارش را بهتر درک می کند.

هر پیشرفتی را تحسین کنید: مثل جمع کردن اسباب بازی یا وسایل مربوط به مدرسه

به طور مناسب و مقتضی تحسین کنید: برای دریافت پاسخ های بهتر سن تحسین را با سن و اخلاق کودک متناسب کنید.

بلافاصله تحسین کنید: نگذارید فاصله ای بین کار خوب و تحسین بیافتد.

تحسین را با علاقه بی قید و شرط بیامیزید: وقتی یک رفتاری جا افتاد باید رفته رفته از میزان تعریف و تمجید بکاهیم و آن را به طور موردی انجام دهیم.

 

 

کودک خود را چگونه تحسین کنیم

کودک خود

را چگونه تحسین کنیم

برای والدین آسان است که فقط به رفتارهای نادرست کودکان خود توجه کنند و اعمال درست آنان را در نظر نگیرند. والدین چنان غرق در تربیت فرزند خود هستند که وقتی عمل خوبی از آنان سر می زند، آن را به سادگی بدیهی تلقی می کنند، اما وقتی اشکالی در رفتار آن ها رخ می دهد، همه اشتباهاتشان را به رخشان می کشند. در نتیجه کودکان در توری از انتقادات به دام می افتند.

انتقاد با کمی ستایش نتیجه بهتری را به بار می آورد. کودک شما می خواهد که به او توجه کنید و می خواهد این توجه را از هر طریقی به دست آورد. اگر دیدگاه شما منفی باشد، او از راههای منفی به هدف خود می رسد. اما اگر شما روی نکات مثبت تمرکز کنید، در مقابل، رفتارهای خوب بیشتری دریافت خواهید کرد، زیرا در این حالت کودک با رفتارهای مثبت خود، سعی در جلب توجه شماخواهد داشت.

  • رفتار کودک خود را تحسین کنید نه شخصیت او را.

  • از تحسین های ویژه استفاده کنید.

  • هر پیشرفتی را تحسین کنید.

  • به طور مناسب و مقتضی تحسین کنید.

  • بلافاصله تحسین کنید.

  • تحسین را با علاقه بی قید و شرط بیامیزید.