,

جشن برف دونه

اولین روزهای زمستون درست وقتی تازه ننه سرما چمدونش وباز کرد تا برای ۳ ماه مهمون ما باشه ،توی مدرسه مابراش جشن برف دونه گرفتیم .می خواستیم بهش خوش آمد بگیم وننه سرما رو غافل گیر کنیم .
خلاصه چهارشنبه ۵ دی ماه جشن برف دونه با هنرمندی غنچه های زیبا ولا حضور مامان و باباهای مهربون در مدرسه برگزار شد. اینم چندتا عکس زیبا از جشن برف دونه .