«  برگزاری دومین نمایشگاه کتاب ویژه ی دهه ی فجر  »

دومین نمایشگاه کتاب ویژه ی ایام دهه ی فجر در مدرسه برگزار شد