نوشته‌ها

رتبه برتر رشته دو و میدانی

 

 

 

کسب رتبه برتر رشته دو و میدانی در منطقه ۲ آموزش و پرورش و راهیابی به مرحله استانی

توسط دانش آموز کوشا ویانا عظیمی را به خانواده بزرگ سلام منان تبریک عرض می نماییم.

 

مدیریت دبستان سلام منان